De Reitsetuin

de_reitse_tuin

Rondom het Corpac Huis ligt de Reitsetuin. Deze ⿿biodiversiteitstuin⿿ is een groene oase midden in Tilburg en haalt de natuur de stad in door het bieden van rust, voedsel en schuilgelegenheid voor een breed scala aan soorten dieren en planten.

De Reitsetuin is gerealiseerd in 2010/2011 en het resultaat van een samenwerking tussen Het Corpac Huis, het ECNC-European Centre for Nature Conservation en de Gemeente Tilburg. De gemeente is eigenaar van een groot deel van de grond. Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein hebben gezorgd voor het ontwerp en Brouwers Groenaannemers verzorgde de aanleg en verzorgt het beheer. Naast de gemeente Tilburg en Het Corpac Huis wordt de Reitsetuin gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant.

Met de Reitsetuin wil Het Corpac Huis een aantrekkelijke omgeving creëren voor planten en dieren maar ook voor haar huurders en bezoekers. De voorzieningen dragen bij aan de toekomstgerichte en gastvrije uitstraling van het gebouw; een groen visitekaartje!

De Reitsetuin bestaat uit vijf leefgebieden:

  1. Dotterbloemgrasland
  2. Poel
  3. Vlindertuin met een insectenhotel
  4. Stinzentuin
  5. Brabantse haag

 

Groene long
De hierboven genoemde gebieden herbergen een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. Met andere woorden: er is een relatief hoge stedelijke biodiversiteit. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven. Er komen soorten voor die zich graag in of rond de stad bevinden, maar daar vaak geen plek meer vinden om te slapen, jongen te krijgen of eten te zoeken. De tuin vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de groenstructuur in Tilburg (de Groene Mal), en van de ecologische structuur in de provincie Noord-Brabant. Het vormt samen met andere tuinen, parken en natuurgebieden in de directe omgeving een groene long.

Deze groene long biedt aan de gebruikers van Het Corpac Huis en omwonenden een plek voor rust, ontdekken en genieten, en aan de scholieren van het naburige Theresialyceum een onderwerp voor educatie en onderzoek.

 

De Theresiatuin
Het project heeft inmiddels een vervolg gekregen: Het naastgelegen Theresia College was zo enthousiast over de opzet dat in 2012 ook haar tuin conform soortgelijke uitgangspunten (maar met een heel ander ontwerp) is heringericht.

Lees meer hierover in de flyer Reitsetuin.