Milieu en ecologie

milieu_en_ecologieIn Het Corpac Huis zijn verschillende organisaties gehuisvest die vast in onze maatschappij verankerd zijn. Het gebouw ademt de sfeer van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zorgvuldig, transparant, uitgaande van het stakeholdersmodel en milieubewust. Binnen Het Corpac Huis heeft dat in het verleden al geleid tot vele maatregelen.
Enkele jaren geleden tekende Het Corpac Huis de Countdown 2010 Verklaring, waarmee we aangaven ons actief te verbinden aan internationale biodiversiteitsdoelstellingen. Kijk voor meer informatie betreffende deze doelstellingen op http://www.cbd.int/2011-2020/.

Ons hoofdgebouw heeft de charme van een mooie architectuur en het nadeel van zijn leeftijd. Binnen de restricties die dat geeft moeten we doen wat we kunnen. Het ondertekenen van de Countdown 2010 Verklaring is daar een bevestiging van. Middels een heraanleg van onze tuin in 2011 willen we werken aan het verbeteren van de (leef)omgeving van het gebouw. Een tuin die bijdraagt aan de biodiversiteit én die bijdraagt aan de balans van haar bewoners.

Verder zullen we bijdragen aan het uitdragen van de countdown-boodschap voor zover dat in onze mogelijkheden ligt. Dat is niet alleen van belang voor bedrijven. Maar ook voor mensen die willen kijken hoe groot hun ‘ecologische footprint’ is. Want alleen met een gezamenlijke inspanning zijn we in staat een kleurrijke en leefbare wereld door te geven aan de volgende generatie.

Een paar voorbeelden van reeds genomen maatregelen:
  • gebruik van restwarmte Amer-centrale (stadsverwarming);
  • permanent kleurgescheiden inzamelen, versnipperen en afvoeren van papier, karton en glas. Reductie van de grijze fractie tot 20% van het oorspronkelijke volume;
  • gecontroleerd afvoeren van TL-buizen en lichtbronnen;
  • investering in hoogrendement verlichtingsarmaturen;
  • investering in bewegingssensoren;
  • energiereductie programma elektriciteit en verwarming;
  • vervanging van liftinstallaties voor de meest energiezuinige varianten.
  • herinrichting van de omgeving rondom het pand op een zo veel mogelijk milieu verantwoorde wijze. Meer info over dit bijzondere project vindt u in De Reitsetuin.